Бизнесийн удирдлага, маркетинг менежмент

Зорилго тэмүүлэлтэй, оюунлаг хүн бүхэнд зориулав.

Банкны маркетинг

Банкны маркетинг бол үйлчилгээний маркетингийн нэг төрөл юм.

 

Бичлэгийн тоо : 5 | Дэлгэцэнд : 1-5

Үйлчилгээний онцлог

2010-09-22 07:55:37

 Үйлчилгээний онцлог

Үйлчилгээ гэдэгт ХАА, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, ашигт малтмал олборлох эдгээрээс бусдыг үйлчилгээнд хамааруулна. Үндэсний тооцооны системд үйлчилгээг 4 ангилсан байдаг.

1.      Хэрэглээний үйлчилгээ – аялал зуучлал, зочид буудал

2.      Нийгмийн үйлчилгээ –боловсрол эрүүл мэнд

3.      Үйлдвэрлэлийн үйлчилгээ –зөвлөгөө өгөх, санхүү болон зээлийн үйлчилгээ

4.      Хуваарилалтын үйлчилгээ –худалдааны тээврийн хөлслөх үйлчилгээ

Олон улсын үйлчилгээг жагсаавал дараах байдалтай байна.

Тээвэр, Холбоо, Аялал зуучлал, Зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ, Инженеренгийн үйлчилгээ, Барилга инженер, Мэдээлэл, Хуулийн, Даатгал, Зуучлал, Санхүү, Боловсрол, Эрүүл мэндийн үйлчилгээ зэрэг байна.

Мөн эдгээрээс дэлхийн хэмжээнд хамгийн их өсөлттэй байгаа 3 төрлийн үйлчилгээ байна. 

1.      Аялал жуулчлалын үйлчилгээ

2.      Боловсролын үйлчилгээ

3.      Санхүү болон зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ

Үйлчилгээ бараанаас үндсэн 4 шинжээр ялгардаг.

1.      Үл мэдрэгдэх –intangibility

2.      Үл хуваагдах –inseparability

3.      Холимог иж бүрдэл –heterogenety

4.      Үл саринах, үл хадгалагдах –perisiability

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хоёрыг харьцуулвал

Бүтээгдэхүүн

Үйлчилгээ

Биет

Биет бус

1 төрлийн иж бүрдэл

Холимог иж бүрдэл

Үйлдвэрлэл хувиарлалт тустай

Үйлдвэрлэл хувиарлалт хамт

Биет юм

Үйл ажиллагаа болон процесс

Гол үнэ цэнэ нь үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд хамаардаг

Гол үнэ цэнэ нь худалдагч үйлчлэгч хоёрын харьцаанаас хамаарна.

Бүтээгдэхүүнийг өмчлөгч бий

Өмчлөгч гэж байхгүй.

 

Үйлчилгээний 4R –ийн зарчим

1.      Retention – хадгалах

2.      Refferais- лавлах

3.      Relationslips-харилцах

4.      Recovery – засварлах сэргээх

Үйлчилгээний ажилтаны харилцааны 3M –ийн зарчим

1.      Morale -Ёс зүй

2.      Motivation –идэвхижүүлэлт

3.      Mood –зан байдал

Үйлчилгээний шинж чанарыг 3 ангилна: Хайх, турших, итгэх

Үйлчилгээг сурталчилах үйл ажиллагааг: үйл ажиллагаа - танин мэдэх - догдол мэдрэмж гэсэн дарааллаар сурталчилах нь зүйтэй.

Нийтэлсэн : gankhuu | Уншсан (1544) | Сэтгэгдэл ( 2 ) | Дэлгэрэнгүй

black eyed peas

2010-01-23 21:51:08
http://www.youtube.com/watch?v=2B95LswM2ME&feature=related
Нийтэлсэн : gankhuu | Уншсан (314) | Сэтгэгдэл ( 1 ) | Дэлгэрэнгүй

Үйлчилгээний маркетингийн гурвалжин

2010-01-20 21:07:47

The Services Marketing Triangle

Нийтэлсэн : gankhuu | Уншсан (1365) | Сэтгэгдэл ( 3 ) | Дэлгэрэнгүй

4 р

2010-01-20 20:46:26

Маркетингийн үндсэн иж бүрдэл

Нийтэлсэн : gankhuu | Уншсан (764) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

7 p

2010-01-20 20:32:18

Маркетингийн 7р иж бүрдэлд дараах хүчин зүйлс орно.

 

Нийтэлсэн : gankhuu | Уншсан (2603) | Сэтгэгдэл ( 2 ) | Дэлгэрэнгүй